Klidné vánoční svátky a vše nejlepší v roce 2019!

Před 2018 lety se narodil historicky první známý komunista, neúnavný celoživotní šiřitel komunistických myšlenek, který za své komunistické přesvědčení a snahu o jeho nenásilné rozšiřování jako jeden z mnoha nevinných poctivých lidí zaplatil životem, soudruh Ježíš Kristus. Čest jeho památce a hanba těm, kteří jeho odkazu zneužívají v zájmu získání moci a majetku, zejména pak nejzločinnější organizaci v historii lidstva, katolické církvi!

Klidné prožití vánočních svátků a zdraví, štěstí, spokojenost a lásku v roce 2019 vám přeje Oblastní výbor Komunistické strany Čech a Moravy Slavičín.

Centrální kancelář italské Strany komunistické obnovy v Benátkách

Připomínáme si 22. 8. 2018

Před 220 lety zemřel český hudební skladatel Emerich Václav Petřík


Před 190 lety zemřel německý lékař Franz Joseph Gall, anatom a zakladatel frenologie


Před 145 lety se narodil sovětský filozof, ekonom, spisovatel, žurnalista a politik, soudruh Alexandr Alexandrovič Bogdanov


Před 140 lety se narodil kontroverzní český spisovatel, básník a filosof Ladislav Klíma


Před 120 lety se narodil sovětský matematik, fyzik, spisovatel, politik a partyzán, soudruh Dmitrij Nikolajevič Medvěděv. Za jeho hrdinství během 2. světové války a další zásluhy mu byl udělen titul Hrdina Sovětského svazu, Leninův řád, Řád rudého praporu a mnoho dalších ocenění a vyznamenání.


Před 110 lety se narodil sovětský marxisticko-leninský filosof, soudruh Pjotr Nikolajevič Fedosejev, nositel Leninova řádu, Leninovy ceny, Řádu Říjnové revoluce a mnoha dalších ocenění. Zabýval se především historickým materialismem, vědeckým komunismem, vědeckým ateismem a kritikou buržoazní filosofie a sociologie. Během života zastával celou řadu akademických a stranických funkcí a v letech 1962–1989 byl poslancem Nejvyššího sovětu SSSR.


Před 110 lety zemřel český lékař a profesor medicíny Jan Bohumil Eiselt. Byl prvním českým učitelem pražské lékařské fakulty a zakladatelem prvního českého odborného lékařského časopisu – Časopisu českých lékařů, který vycházel od roku 1862.


Před 110 lety se narodil český klavírista a hudební skladatel Jiří Eliáš


Před 75 lety zemřel v sovětském exilu československý politik, zakládající člen Komunistické strany Československa, soudruh František Nedvěd. Předsedal organizaci Mezinárodní rudá pomoc a angažoval se v zajišťování pomoci komunistům během španělské občanské války. V letech 1929–1938 byl členem Národního shromáždění ČSR.


Před 70 lety zemřel nacistický válečný zločinec Josef Bühler. Byl popraven v Krakově za zvěrstva, kterých se během 2. světové války dopustil na polském lidu.


Před 65 lety byla definitivně zrušena nechvalně proslulá trestanecká kolonie na Ďábelském ostrově, ležícím nedaleko pobřeží Francouzské Guyany. Proslavila se zejména díky románu Henriho Charrièrea Motýlek, který byl pod stejným názvem také zfilmován.


Před 60 lety zemřel francouzský spisovatel Roger Martin du Gard, laureát Nobelovy ceny za literaturu (1937)


Před 40 lety zemřel keňský politik, soudruh Jomo Kenyatta, první premiér a prezident Keni. Ve 30. letech úzce spolupracoval s britskými komunisty a získal ekonomické vzdělání na Komunistické univerzitě pracujících Východu v Moskvě. Je označován za „otce zakladatele“ keňského národa.


Před 10 lety zemřel český historik Jaroslav Bakala, specialista na nejstarší dějiny Slezska

Připomínáme si 21. 8. 2018

Před 450 lety zemřel maltézský rytíř francouzského původu Jean Parisot de La Valette, zakladatel Vallety, hlavního města státu Malta


POZOR: O tomto se nesmí mluvit!

Před 160 lety se narodil československý politik, soudruh Václav Šturc, první předseda Komunistické strany Československa


Před 160 lety se narodil československý filozof, psycholog a socialistický politik František Krejčí


Před 160 lety se narodil ruský fotograf Maxim Dmitrijev, zakladatel fotožurnalistiky


Před 160 lety se narodil rakouský korunní princ Rudolf


Před 140 lety se narodil československý sociálně-demokratický politik František Vácha


Před 100 lety vypukla v rámci 1. světové války Druhá bitva na Sommě


Před 90 lety se narodil český hudební skladatel Zdeněk Lukáš, jeden z nejhranějších a nejzpívanějších skladatelů 2. poloviny 20. století.


Před 60 lety se narodil český fotbalový obránce a trenér Petr Rada


Před 50 lety zemřelo při zřícení autobusu ze srázu nedaleko mongolského hlavního města Ulánbátaru šest členů československého orchestru Karla Duby včetně samotného jmenovaného. Orchestr byl populární kapelou české popmusic a reprezentoval Československo na turné po Mongolsku a Sovětském svazu, tragédie však zůstala nepříliš známou ve stínu tehdejších domácích událostí (úspěšný pokus vojsk Varšavské smlouvy o potlačení kontrarevoluce a záchranu socialismu v Československu).


POZOR: O tomto se nesmí mluvit!

Před 40 lety zemřel italský spisovatel a básník, soudruh Norbert Conrad Kaser. Byl příslušníkem severoitalské německojazyčné národnostní menšiny. Ve svém díle i projevech byl otevřeně kritický k tehdejším poměrům ve společnosti, dva roky před svou smrtí vystoupil z nejzločinnější organizace v historii lidstva, katolické církve a vstoupil do Komunistické strany Itálie s odůvodněním, že jako zbožný člověk nemůže jinak.


Před 40 lety zemřel český básník a spisovatel Edvard Valenta


Před 30 lety zemřel československý německy píšící spisovatel Hans Günther Adler. Ve svém díle se věnoval mj. nacistickým koncentračním táborům, jimiž sám prošel a ztratil v nich celou rodinu.


Před 30 lety zemřel český textař a překladatel Pavel Kopta


Před 10 lety získala na Letních olympijských hrách v Pekingu česká atletka Barbora Špotáková zlatou medaili v hodu oštěpem


Před 10 lety zemřel český herec Vladimír Hrabánek


Před 10 lety zemřel český hudebník a pedagog Arnošt Sádlík

Připomínáme si 20. 8. 2018

Před 240 lety se narodil chilský revolucionář Bernardo O’Higgins


Před 160 lety britský biolog Charles Darwin poprvé publikoval svou evoluční teorii přirozeného výběru


Před 140 lety se narodil český básník a spisovatel Jakub Deml


Před 120 lety se narodil německý nacista Julius Schaub. Byl dlouholetým pobočníkem Adolfa Hitlera a jedním ze zakladatelů Schutzstaffel (SS).


Před 110 lety se narodila česká spisovatelka dětské literatury Bohumila Sílová. Proslavila se především svou sérií příběhů ze života malého černouška Pavího Očka. Kromě pohádek pro nejmenší čtenáře, do kterých dokázala velmi citlivě vnášet i sociální a politická témata, psala také dívčí romány a knihy s budovatelskou tematikou, kromě toho několik let vedla dětskou rubriku Rudého práva. Jejím manželem byl novinář, soudruh Jiří Síla. Jednu ze svých pohádek (Vypravování o třech písmenkách) napsala v roce 1933 společně se soudruhem Juliem Fučíkem.


Před 110 lety zemřel slovenský prozaik a publicista Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský


Před 100 lety se narodila polsko-britská psychoanalytička Hanna Segalová


Před 100 lety se narodil český lékař Přemysl Doberský, jeden z našich nejvýznačnejších obezitologů a dietologů. Specializoval se zejména na dietologii v praxi nemocnic a lázeňských zařízení.


Před 80 lety se narodil první francouzský kosmonaut Jean-Loup Chrétien. Byl vycvičen v Sovětském svazu, kde také absolvoval své dva první kosmické lety. Třetí let absolvoval v americkém raktoplánu s mezinárodní posádkou.


Před 80 lety se narodil český polymerní fyzik a popularizátor vědy Miroslav Raab


Před 50 lety začala invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Názory na potřebnost této akce se různí, nicméně historickým faktem zůstává, že díky ní se podařilo odrazit kontrarevoluční vlnu a pro československé obyvatelstvo získat dalších 21 let života v jediném spravedlivém a trvale udržitelném zřízení, socialismu. Vojenská intervence nebyla útočná; velká část ze 137 československých obětí, zmiňovaných současnými ultrapravicovými médii řízenými úzkou skupinou kapitalistických korporací, v čele s médii tzv. „veřejnoprávními“, byla obětí dopravních nehod s účastí armádní techniky a jiných nedopatření. Zbytek zahynul po provokacích či sabotážích ze strany obyvatelstva (jako „oběti“ „okupace“ jsou nesmyslně nazýváni např. i civilisté, kteří zahynuli při výbuchu tanku zapáleného jinými civilisty). Srovnávání této intervence např. s německou okupací behěm 2. světové války je proto naprostou nehorázností a zavrženíhodným pohrdáním skutečným odbojem se skutečnými hrdinnými obětmi, které položily svůj život za svobodu, socialismus a šťastný život budoucích generací.


Před 40 lety zemřel československý psychiatr a hudební skladatel Ivan Jirko


Před 30 lety vstoupilo v účinnost příměří, kterým po 8 letech fakticky skončila Irácko-íránská válka, která neměla žádného vítěze, ale zanechala po sobě statisíce mrtvých na obou stranách


Před 30 lety vypukly mimořádné rozsáhlé požáry v americkém národním parku Yellowstone. Zničeno bylo 36 % rozlohy parku a požár zanikl působením počasí, nebylo v silách tisíců nasazených hasičů jej zlikvidovat.


Před 20 lety kanadský nejvyšší soud rozhodl, že frankofonní provincie Québec se nemůže odtrhnout od Kanady bez souhlasu federální vlády. Tím byly ukončeny tamní separatistické snahy.


Před 10 lety zemřel význačný čínský politik, soudruh Chua Kuo-feng, jeden ze čtyř Nejvyšších vůdců Čínské lidové republiky ve 20. století. Během svého života zastával celou řadu vysokých stranických a vládních funkcí.


Před 10 lety došlo k leteckému neštěstí ve španělském Madridu. Letadlu mířícímu na Kanárské ostrovy se nepodařilo vzlétnout a havarovalo v těsné blízkosti letištní dráhy. Nehodu nepřežilo 154 ze 172 lidí na palubě.


Před 5 lety poprvé přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR usnesení, kterým navrhla prezidentovi své rozpuštění

Připomínáme si 19. 8. 2018

Před 170 lety se narodil francouzský malíř Gustave Caillebotte


Před 160 lety se narodil český architekt Viktor Beneš


Před 140 lety se narodil český muzikolog a hudební historik Otakar Kamper. V roce 1942 byl popraven nacisty.


Před 105 lety se narodil československý politik, soudruh Vojtěch Erban


Před 80 lety se narodila česká herečka a dabérka Věra Galatíková


Před 80 lety se narodil kontroverzní rakouský výtvarník Hermann Nitsch. Při svých performancích zabíjí zvířata, jejichž krev a vnitřnosti následně používá při malbě na plátno či na lidské tělo.


Před 70 lety se narodil český básník Petr Mikeš


Před 50 lety zemřel sovětsko-americký fyzik George Gamow


Před 40 lety zahynulo nejméně 420 lidí při úmyslně založeném požáru kina v íránském městě Ábádán


Před 35 lety zemřel jugoslávský politik a odbojář, soudruh Miha Marinko, nositel Řádu národního hrdiny Jugoslávie


Před 30 lety se narodila ukrajinská tenistka Viktorija Kutuzovová


Před 20 lety zemřel sovětský námořní důstojník, soudruh Vasilij Archipov. Během Karibské krize zabránil vypuknutí jaderné války.

Připomínáme si 18. 8. 2018

Před 200 lety se narodil český obrozenecký básník Václav Bolemír Nebeský, blízký přítel Boženy Němcové


Před 200 lety se narodil francouzský malíř a průkopník fotografie Henri Le Secq


Před 150 lety francouzský fyzik, astronom a průkopník spektroskopie Pierre Janssen při pozorování zatmění slunce objevil helium


Před 140 lety se narodil filipínský politik Manuel Quezon, v letech 1935–1944 prezident Filipín


POZOR: O tomto se nesmí mluvit!

Před 170 lety zemřeli mladí argentinští milenci Camila O’Gormanová (20 let) a Ladislao Gutiérrez (24 let). Byli společně se svým nenarozeným dítětem (Camila byla v 8. měsíci těhotenství) rozstříleni popravčí četou za to, že udržovali milostný vztah, přestože Ladislao pracoval jako kněz pro nejzločinnější organizaci v historii lidstva, katolickou církev, a porušil tedy celibát.


Před 110 lety se narodil francouzský socialistický politik Edgar Faure. Během života zastával celou řadu různých exekutivních funkcí včetně mnoha ministerských postů, dvakrát byl krátce i premiérem Francie. Letos v březnu uplynulo 30 let od jeho úmrtí.


Před 85 lety se narodil věhlasný polsko-francouzský filmový režisér a herec Roman Polański, držitel mnoha prestižních ocenění včetně jednoho Oscara


Před 60 lety byl v USA poprvé vydán román Lolita rusko-amerického spisovatele Vladimira Nabokova. Román je kromě svého eroticky zaměřeného námětu silně kritický k americkému způsobu života a vyvolal rozsáhlé kontroverze.


Před 20 lety zemřel světově proslulý československý vědec a vynálezce Otto Wichterle, objevitel měkkých kontaktních čoček a silonu. Zajímavostí je, že přístroj na výrobu prvních měkkých kontaktních čoček si postavil ze stavebnice Merkur.

Připomínáme si 17. 8. 2018

Před 220 lety se narodil ruský básník Anton Antonovič Delvig


Před 150 lety se narodil polský filozof, psycholog, socialista a propagátor družstevnictví, soudruh Edward Abramowski. Je považován za zakladatele polského družstevního hnutí. 21. června tohoto roku uplynulo 100 let od jeho předčasného úmrtí.


Před 130 lety se narodil věhlasný československý slavista a bohemista, soudruh František Trávníček, profesor a jeden ze dvou nejdéle sloužících rektorů Masarykovy unvierzity v Brně (1948–1959), nositel Řádu republiky a Řádu 25. února I. stupně. V letech 1948–1960 byl poslancem Národního shromáždění.


Před 120 lety se narodil sovětský generál a maršál, soudruh Matvěj Vasiljevič Zacharov, nositel titulu Hrdina Sovětského svazu a mnoha dalších řádů a vyznamenání


Před 120 lety zemřel rakouský právník a operetní skladatel Carl Zeller


Před 110 lety zemřel český spisovatel, básník, dramatik a novinář Václav Vlček


Před 80 lety zemřel československý novinář a nacionalistický politik se sklony k fašismu František Sís


Před 75 lety se narodil český právník a politik Pavel Rychetský, od roku 2003 předseda Ústavního soudu. V letech 1990–1992 byl místopředsedou vlády Československa, v letech 1998–2003 místopředsedou vlády České republiky, 2000–2001 a 2002–2003 ministrem spravedlnosti a 1996–2003 senátorem. Méně známo o něm je, že je synovcem malířky a ilustrátorky Heleny Zmatlíkové.


Před 75 lety se narodil americký herec Robert De Niro


Před 70 lety se narodila česká historička a archivářka Anna Kubíková. Zabývá se zejména dějinami jižních Čech.


Před 70 lety se narodil český kameraman Jan Malíř


Před 65 lety se narodila rumunsko-německá spisovatelka Herta Müllerová, laureátka Nobelovy ceny za literaturu (2009)


Před 40 lety byl uskutečněn první úspěšný přelet balónu s posádkou přes Atlantický oceán. Jednalo se o americký balón Double Eagle II a let z východního pobřeží USA na západní pobřeží Francie trval 5 dní, 17 hodin a 6 minut.


Před 30 lety zemřeli pákistánský prezident Muhammad Zia-ul-Haq a velvyslanec USA v Pákistánu Arnold Lewis Raphel. Zahynuli společně při havárii letadla, v němž cestovali.


Před 20 lety zemřeli vynikající polští atleti Władysław Komar (olympijský vítěz 1972 ve vrhu koulí) a Tadeusz Ślusarski (olympijský vítěz 1976 a stříbrný 1980 ve skoku o tyči). Zahynuli při nehodě automobilu, v němž společně cestovali.


Před 20 lety zemřel český hudebník Jiří Kolšovský


Před 20 lety přiznal americký prezident Bill Clinton svou milostnou aféru s Monicou Lewinskou

Připomínáme si 16. 8. 2018

Před 130 lety zemřel americký lékárník John Stith Pemberton, vynálezce Coca-Coly


Před 90 lety zemřel významný český básník Antonín Sova


Před 80 lety se narodil vynikající maďarský atlet András Balczó, pětinásobný mistr světa, trojnásobný olympijský vítěz v moderním pětiboji. Třikrát byl zvolen maďarským sportovcem roku.


Před 80 lety zemřel slovenský klerofašista a vlastizrádce Andrej Hlinka. Jako reprezentant nejzločinnější organizace v historii lidstva, katolické církve, zneužil důvěry zmanipulovaného obyvatelstva a položil základy klerofašistického Slovenského štátu.


Před 80 lety zemřel český malíř Augustin Němejc


Před 60 lety se narodila americká zpěvačka Madonna


Před 60 lety se narodil švédský spisovatel a překladatel Steve Sem-Sandberg


Před 10 lety zemřela významná polská historička Anna Świderkówna

Připomínáme si 15. 8. 2018

Před 900 lety zemřel byzantský císař Alexios I. Komnenos


Před 820 lety byl českým králem korunován Přemysl Otakar I.


Před 290 lety zemřel francouzský hudební skladatel Marin Marais


Před 220 lety zemřel italský hudební skladatel Felice Alessandri


Před 150 lety se narodil český dobrodruh a cestovatel Jan Eskymo Welzl


Před 150 lety se narodil československý politik František Hybš


POZOR: O tomto se nesmí mluvit!

Před 135 lety se narodil sovětský politik Matvej Fjodorovič Škirjatov, vedoucí pracovník Komunistické strany Sovětského svazu


POZOR: O tomto se nesmí mluvit!

Před 130 lety se narodil sovětský politik a diplomat, soudruh Grigorij Sokolnikov


Před 80 lety se narodil polský jaderný fyzik a spisovatel science fiction Janusz Zajdel


Před 80 lety zemřel italský konstruktér a průmyslník Nicola Romeo, majitel automobilky Alfa Romeo


POZOR: O tomto se nesmí mluvit!

Před 70 lety se Jižní Korea pod taktovkou imperialistické okupace ze strany USA fakticky odtrhla od jednotného korejského státu. V té době probíhal na jihokorejském území intenzivní boj lidu o komunistickou vládu, který byl oficiálními jihokorejskými silami krvavě potlačen. Za následek to mělo desetitisíce obětí a vláda následně po další dlouhá desetiletí tvrdě trestala jakékoli vzpomínky na povstání, bylo zakázáno se o událostech na Čedžu byť jen zmínit a byla ničena památná místa. Až v roce 2003 se vláda oficiálně omluvila. Čest všem padlým jihokorejským soudruhům a nekonečná hanba americkému imperialismu!


Před 55 lety se narodil známý mexický filmový režisér, scénárista, producent a hudební skladatel Alejandro González Iñárritu, držitel čtyř Oscarů a dvou Zlatých glóbů


POZOR: O tomto se nesmí mluvit!

Před 45 lety se armáda USA po ukončení bombardování Kambodži, které mělo za následek statisíce mrtvých, fakticky stáhla ze své vlastní dobyvačné války ve Vietnamu, která za sebou celkově zanechala přes 1,4 milionu mrtvých a přes 2 miliony zraněných a jejímž hlavním neúspěšným cílem bylo v oblasti zlikvidovat socialistické zřízení. Čest všem padlým vietnamským, laoským a kambodžským soudruhům a jejich sovětským, čínským a dalším ochráncům a nekonečná hanba americkému imperialismu!


Před 20 lety byl v Severním Irsku spáchán bombový útok v Omagh, při němž zahynulo 29 lidí a 220 dalších bylo zraněno. Šlo o porušení příměří dojednaného Velkopáteční mírovou dohodou z příčiny vnitřních sporů v Irské republikánské armádě. Jednalo se o nejkrvavější útok celé historie konfliktu v Severním Irsku.

Připomínáme si 14. 8. 2018

Před 130 lety se narodil český fyzik Viktor Trkal. Několik let působil v Sovětském svazu.


Před 130 lety americký vynálezce Thomas Alva Edison poprvé veřejně předvedl fonograf, předchůdce gramofonu


Před 125 lety byly ve Francii jako první na světě zavedeny státní poznávací značky motorových vozidel


Před 90 lety se narodila československá básnířka a prozaička Jana Krejcarová


Před 80 lety se narodil francouzský režisér Jacques Rouffio


Před 70 lety zemřela česká sportovní gymnastka Eliška Misáková, členka zlatého československého družstva na olympijských hrách v Londýně v roce 1948. Po příjezdu do místa konání her náhle onemocněla tehdy neléčitelnou dětskou obrnou a zesnula přímo v době, kdy její družstvo bojovalo o zlatou medaili, kterou nakonec získalo. Je jediným sportovcem v historii, kterému Mezinárodní olympijský výbor udělil zlatou olympijskou medaili in memoriam.


POZOR: O tomto se nesmí mluvit!

Před 60 lety zemřel francouzský fyzik, chemik a komunistický politik, soudruh Frédéric Joliot-Curie, zeť Marie Curie-Skłodowské a Pierre Curieho, laureát Nobelovy ceny za chemii za syntézu nových radionuklidů, kterou spolu se svou ženou Irène Joliot-Curie obdržel v roce 1935. Jedná se o unikátní případ, kdy dva manželské páry z jedné rodiny ve dvou po sobě následujících generacích obdržely společně Nobelovu cenu. V letech 1950–1959 byl soudruh Joliot-Curie předsedou Světové rady míru.


Před 30 lety zemřel italský automobilový závodník Enzo Ferrari, zakladatel stejnojmenné automobilky


Před 25 lety zemřel československý herec Jiří Adamíra


Před 20 lety byl v Liberci zahájen provoz tramvají na běžném rozchodu kolejí (1435 mm). Původně byla liberecká tramvajová síť úzkorozchodná (1000 mm), dodnes je na tomto rozchodu v provozu část sítě – zejména meziměstská trať do Jablonce nad Nisou.


Před 20 lety zemřel československý malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor Stanislav Holý, mj. autor oblíbených postav Jů a Hele


Před 15 lety postihl severovýchod USA a kanadský stát Ontario nejrozsáhlejší výpadek dodávek elektřiny v historii Severní Ameriky


Před 5 lety bylo při nepokojích v souvislosti s vojenským převratem v Egyptě usmrceno 638 lidí a další zhruba 4000 zraněno